OBÓZ TANECZNY W BORACH TUCHOLSKICH

                               Termin 1 (dzieci i młodzież): 07-12.08.2016r.       Miejsce: Piła Młyn koło Tucholi

Kwota: 680,00 zł./ osoba

Prosimy o wpłatę pozostałej części kwoty.!!!

Po opłaceniu zaliczki 200,00 zł pozostaje do wpłaty 480,00 zł.

AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ

JACEK CZAPIEWSKI

UL. GRUNWALDZKA 1A

89-600 CHOJNICE

BZWBK nr konta: 84 1090 2835 0000 0001 1679 4187
(w tytule przelewu Imię i Nazwisko dziecka, obóz taneczny)


Dzień 1

godz. 16.00 zbiórka na parkingu przy Akademii Tańca

godz. 16.30 wyjazd z Chojnic

Przyjazd do ośrodka i zakwaterowanie w godzinach popołudniowych. Zebranie z uczestnikami kolonii, podział na grupy, przydział wychowawców, omówienie regulaminu i programu kolonii.

godz. 19.00 kolacja

godz. 20.00 zabawy integracyjne - każdy dzień ma inny motyw przewodni. Pasowanie, You Can Dance, Mam Talent, karaoke, kalambury, kicz party, Wieczór filmowy.

godz. 22.00 cisza nocna

Dzień 2

godz. 8.00 pobudka

godz. 8.15 ćwiczenia poranne

godz. 9.00 śniadanie

godz. 10.00 I blok zajęć tanecznych

godz. 11.30 gry, zabawy, animacje

godz. 13.00 obiad i podwieczorek

godz. 14.00 cisza poobiednia

godz. 15.00 II blok zajęć tanecznych

godz. 16.30 zajęcia w grupach

godz. 18.00 taneczny practis

godz. 19.00 kolacja

godz. 20.00 pasowanie obozowiczów, zabawy integracyjne

godz. 22.00 cisza nocna

Dzień 3

godz. 8.00 pobudka

godz. 8.15 ćwiczenia poranne

godz. 9.00 śniadanie

godz. 10.00 I blok zajęć tanecznych

godz. 11.30 gry, zabawy, animacje

godz. 13.00 obiad i podwieczorek

godz. 14.00 cisza poobiednia

godz. 15.00 II blok zajęć tanecznych

godz. 16.30 zajęcia w grupach

godz. 18.00 taneczny practis

godz. 19.00 kolacja

godz. 20.00 Mam talent/You Can Dance, zabawy integracyjne

godz. 22.00 cisza nocna

Dzień 4

godz. 8.00 pobudka

godz. 8.15 ćwiczenia poranne

godz. 9.00 śniadanie

godz. 10.00 I blok zajęć tanecznych

godz. 11.30 gry, zabawy, animacje

godz. 13.00 obiad i podwieczorek

godz. 14.00 cisza poobiednia

godz. 15.00 II blok zajęć tanecznych

godz. 16.30 zajęcia w grupach

godz. 18.00 taneczny practis

godz. 19.00 kolacja

godz. 20.00 Wieczór filmowy

godz. 22.00 cisza nocna

Dzień 5

godz. 8.00 pobudka

godz. 8.15 ćwiczenia poranne

godz. 9.00 śniadanie

godz. 10.00 I blok zajęć tanecznych

godz. 11.30 gry, zabawy, animacje

godz. 13.00 obiad i podwieczorek

godz. 14.00 cisza poobiednia

godz. 15.00 II blok zajęć tanecznych

godz. 16.30 zajęcia w grupach

godz. 18.00 taneczny practis

godz. 19.00 kolacja

godz. 20.00 Kicz Party

godz. 22.00 cisza nocna

Dzień 6

godz. 8.00 pobudka

godz. 8.15 ćwiczenia poranne

godz. 9.00 śniadanie

godz. 10.00 blok zajęć tanecznych

godz. 11.30 gry, zabawy, animacje

godz. 13.00 obiad i podwieczorek

godz. 14.00 cisza poobiednia/przyjazd rodziców

godz. 15.00 finałowy pokaz tańca i wspólne grillowanie

godz. 16.00 Wykwaterowanie i powrót do domu

 

Dodatkowe informacje:

Ubezpieczenie NNW WARTA - IWOPOL Iwona Sikora suma ubezpieczenia 20.000 zł. (200 zł za każdy 1% uszczerbku)

Istnieje mozliwość posiadania telefonu komórkowego. Wszystkie telefony będą w posiadaniu kierownika kolonii. Obozowiczom wydawane będą codziennie podczas ciszy poobiedniej tylko na czas jej trwania.

PROŚBA!!! Prosimy o opisanie  Imieniem i Nazwiskiem etui bądź worka w którym będzie znajdować się telefon.

Obóz jest zgłoszony do Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Istnieje mozliwość wystawienia zaświadczenia o udziale w wypoczynku.

 

Kadra:

Kierownik Kolonii

Jacek Czapiewski tel: 792 868 068


Wychowawcy/Instruktorzy

Marta Czapiewska

Anna Ludwicka

Szymon Ludwicki

 


                         Termin 2 (dorośli + dziecko): 12-15.08.2016r.       Miejsce: Piła Młyn koło Tucholi

Kwota: 400,00 zł./ osoba dorosła 210,00 zł./ dziecko

Termin płatności:

Zaliczka 30% w kwocie 150,00 zł. do dnia 24.06.2016r.
Pozostała część kwoty tydzień przed rozpoczęciem obozu.
Wszystkie płatności prosimy wpłacać przelewem bankowym na konto szkoły:

AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ

JACEK CZAPIEWSKI

UL. GRUNWALDZKA 1A

89-600 CHOJNICE

BZWBK nr konta: 84 1090 2835 0000 0001 1679 4187
(w tytule przelewu Imię i Nazwisko, obóz taneczny)


 

Dzień 1 (piątek)

godz. 18.30 przyjazd i zakwaterowanie

godz. 19.00 wieczorny practis integracyjny

godz. 20.00 kolacja - ognisko

godz. 22.00 cisza nocna

Dzień 2 (sobota)

godz. 9.00 śniadanie

godz. 10.00 I blok zajęć tanecznych (STANDARD)

godz. 11.30 - 12.15 (lekcje indywidualne)

godz. 13.00 obiad i podwieczorek

godz. 14.00 cisza poobiednia

godz. 15.00 II blok zajęć tanecznych (LATIN)

godz. 16.30 - 17.15 (lekcje indywidualne)

godz. 17.15 - 18.00 (lekcje indywidualne)

godz. 19.00 kolacja

godz. 20.00 wieczorny practis integracyjny

godz. 22.00 cisza nocna

Dzień 3 (niedziela)

godz. 9.00 śniadanie

godz. 10.00 I blok zajęć tanecznych (STANDARD)

godz. 11.30 - 12.15 (lekcje indywidualne)

godz. 13.00 obiad i podwieczorek

godz. 14.00 cisza poobiednia

godz. 15.00 II blok zajęć tanecznych (LATIN)

godz. 16.30 - 17.15 (lekcje indywidualne)

godz. 17.15 - 18.00 (lekcje indywidualne)

godz. 19.00 kolacja

godz. 20.00 wieczorny practis integracyjny

godz. 22.00 cisza nocna

Dzień 4 (poniedziałek)

godz. 9.00 śniadanie

godz. 10.00 I blok zajęć tanecznych (STANDARD)

godz. 11.30 - 12.15 (lekcje indywidualne)

godz. 13.00 obiad i podwieczorek

godz. 14.00 cisza poobiednia

godz. 15.00 II blok zajęć tanecznych (LATIN)

godz. 17.00 practis taneczny

godz. 19.00 kolacja

wykwaterowanie

 

 

 

Regulamin:

 

obóz organizowany przez akademię tańca Piętro wyżej

 1. 1.Uczestnik obozu ma prawo:
 • do udziału we wszystkich zajęciach tanecznych, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas trwania obozu
 • zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy
 • do radosnego i bezpiecznego wypoczynku
 • do rozwijania umiejętności tanecznych, korzystania ze wszystkich udostępnionych rzeczy na obozie
 1. 2.uczestnik obozu ma obowiązek:
 • przestrzegać regulaminu oraz stosować się do poleceń wychowawcy
 • uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych
 • nie opuszczać terenu obozu bez wiedzy i zgody wychowawcy
 • dbać o czystość, porządek, oraz powierzone mienie w czasie obozu
 • mieć szacunek do kolegów, wychowawców, instruktorów i innych osób
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa poruszania się oraz ruchu drogowego
 • informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu
 • uczestnik ( lub jego rodzice/ opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez niego podczas pobytu na obozie
 1. 3.organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenie rzeczy
 1. 4.podczas obozu obowiązuje zakaz zakupu, posiadania, picia alkoholu, palenia tytoniu, zażywania środków odurzających
 1. 5.W przypadku poważnego naruszania regulaminu obozu zostaną powiadomieni rodzice lub opiekunowie uczestnika oraz organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestnika. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot kosztów udziału w obozie.
 1. 6.Wszystkie odstępstwa od regulaminu wymagają akceptacji i zgody kierownika obozu.
 1. 7.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu przed rozpoczęciem obozu lub w uzasadnionych przypadkach także w trakcie trwania obozu.
 1. 8.Organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania obozu w przypadku zbyt małej liczby uczestników w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem obozu.
 1. 9.Z obozu dziecko mogą odebrać rodzice i prawni opiekunowie w każdym innym przypadku jest wymagana pisemna zgoda rodzica lub opiekuna .
 1. 10.niniejszym regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnika na obóz.

 


 
Więcej artykułów…

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.